VVS Lund

Kompetenta VVS-installationer | 040-636 84 58

Värmepumpar

VI HJÄLPER ATT HITTA RÄTTA TEMPERATUREN

Vill du reglera värmen bättre i ditt hem? Vi kan hjälpa dig att få en behaglig inomhustemperatur genom att installera en värmepump.

En fackmannamässig installation är viktig för värmepumpens effektivitet och livslängd. Det är faktiskt lag på att igångkörningen måste genomföras av en certifierad kyltekniker.

Så här går installationen till

Kortfattat går en installation till så här: installatören monterar inomhusdelen på den plats som är lämplig. Den bör placeras så att luftströmmen riktas in mot mitten av huset. Oftast är det bäst att ha pumpens inomhusdel i största rummet i huset , eftersom det då är lätt för värmen att sprida sig till angränsande rum. Det är också viktigt att det inte finns några väggar eller andra former av hinder för luftströmmen eller returluften.

Pumpens utomhusdel placerar man bäst en bit ovan marken för att det ska vara fritt under pumpen även när det har snöat mycket på vintern. Väderstrecket har dock ingen större betydelse för placeringen. Om man väljer att placera utomhusdelen inomhus är det viktigt att en tillräckligt med luft kommer in i luftvärmepumpen då den går på värmedrift.

Rören går genom ett hål i väggen

Därefter gör man ett hål för att rören ska kunna gå genom väggen. Sedan kopplar man samman kylröret med inomhusdelen och förs ut genom hålet. En kabel ansluts mellan inomhus- och utomhusdelarna för att enheterna ska kunna kommunicera med varandra. Nästa moment innebär att an även ansluter inomhusdelen till rören. Man måste också genomföra en vakuumsugning för att de inte ska finnas någon läcka. Är allt okej så är det bara att öppna kranarna, släppa på köldmedia och sedan köra igång pumpen.

Vi på Eolssons Rörläggeri har de rätta kunskaperna för att kunna hjälpa dig med att installera en värmepump. Om du sedan behöver service så kan vi hjälpa till med det.

Vi erbjuden även pannbyten och ett stort antal andra tjänster inom VVS.

 

Behöver du hjälp att installera en värmepump? Vi kan hjälpa dig!