VVS Lund

Kompetenta VVS-installationer | 040-636 84 58

VVS

VVS – EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING

VVS-branschen utvecklas hela tiden i ett högt tempo och vi jobbar alltid hårt för att hålla oss uppdaterade. Inte minst på miljöområdet händer det saker hela tiden och vi ser hela tiden till att utföra våra uppgifter med hänsyn till miljön. Vi arbetar med miljövänliga och återvinningsbara material och ser alltid till att så mycket som mycket av det överblivna materialet återvinns.

Värme

Det första V:et i VVS står för värme – ett område som vi behärskar mycket bra. Värmepumpar av olika typer och modeller är vår specialitet. Men husvärme kan förstås även handla om element (radiatorer), golvvärme och värmepannor för ved, olja eller pellets. Behöver du hjälp med installation eller service av någon form av värmesystem i ditt hem – hör av dig till oss så kan vi säkert hjälpa till.

Ventilation

Ventilationen hör ihop med värmen och är ett precis lika viktigt område om man vill skapa en bra inomhusmiljö. I flerbostadshus ligger ventilationskanalerna ofta i samma schakt som avlopp och vatten, medan villor oftast har egna system för ventilation.

Ventilationens betydelse för ett hus går inte att överskatta. Med ett dåligt ventilationssystem så riskerar man att få antingen för kall, varm eller dålig luft, vilket ökar risken för både sjukdomar och allergier. Kontakta oss om du vill ha tips och råd inför en installation eller service av ett ventilationssystem.

Sanitet

Sanitet handlar om att hantera de gaser och vätskor som bildas inne i huset. Vattentillförseln är den viktigaste delen i denna del av VVS. Tapp- och spillvattenlösningar ingår i sanitetslösningar. Vi kan lägga rör för kallvatten, varmvatten och även för varmvattencirkulation. Det sistnämnda är av största vikt för att man ska ha värme även på nätterna.

 

Behöver du hjälp att installera en värmepump? Vi kan hjälpa dig!